נרקיס, נרקיסים וכל השאר


מאמרו המאלף של צבי נרקיס ז"ל על תהליך עיצובם של האותיות שלו, מתוך “אות היא לעולם”, קובץ מאמרים מוקדש לעיצוב האות העברית - מצוטט במלואו באתר של סיוון טולדו.
וכך זה מתחיל:
"ה”רומן” שלי עם האות העברית התחיל עוד לפני שהבנתי אות מהי. הייתי בן ארבע, דומני, כשהמלמד ב”חדר” כתב דוגמא של אותיות האלף בית ואנו, הדרדקים, כתבנו אותיות לפי הדוגמא במחברות. המלמד נטל את מחברתי, הראה אותה לחבריי ב”חדר” והשמיע תשבחות ודברי התפעלות. זכרונותי רצופים בעיסוק באות באותיות בדרכים מדרכים שונות. מזה מספר שנים פעילותי המקצועית מתמקדת באות העברית — בעיצוב אותיות דפוס חדשות ובהסבת עיצובים קודמים לטכנולוגיות החדשות. אני עוסק, כמו כן, בחקר האות לצורותיה, בכתבי היד ובדפוס...."