מאוסף כתבי היד במוזיאון היהודי בפראג

כמה "טעימות" מרהיבות ששלחה אלי לאחרונה אולגה סיקסטובה, אוצרת אוסף כתבי היד העתיקים במוזיאון היהודי בפראג. בשנה האחרונה עמלה סיקסטובה על הכנת תערוכה מאז'ורית לציון 500 שנה של דפוס עברי בצ'כיה, המתוכננת להפתח במהלך שנת 2012.