אליהו קורן ושני נוסחי פונט קורן

מאמר קצר באנגלית, המתאר את יצירתו של סידור דו-לשוני על ידי אחד מגדולי הטיפוגרפים שלנו, אליהו קורן (2001-1907).
"...אותיות הסידור עוצבו במיוחד עבור המהדורה הישראלית המקורית, על בסיס אות 'קורן' שנוצרו שנים קודם לכן עבור 'תנ"ך קורן'. מבט מקרוב יגלה את השינויים הקטנים שנעשו...".