60 שניות על פונט: פלשתינה

‎פונט פלשתינה ‫(‬פלשתינה-א"י היה שמה של הארץ לפני קום מדינת ישראל‫)‬ נוצר בשיתוף פעולה בין מעצבי הגופנים עודד עזר ומיכל סהר ב־2003.‬ ‫כתב זה שואב את ההשראה מגופנים משנות הארבעים והחמישים כדוגמת "הצבי", כמו גם מכתבים קליגרפיים כדוגמת "בודקו". אך יותר מהכל, "פלשתינה" מבוסס על פונט הריבייבל "נוה צדק" שעיצב עזר ואשר מקורו בשלטי רחוב משנות החמישים (שבתורם מבוססים אף הם על "בודקו").‬
בראיון משותף באתר קונספציה (2004), ‬סיפרה סהר: "התחלתי את הפונט הזה כפונט קליגרפי בכיוון מודרני, אבל המשיכות היו 'חסרות', רק הקווים העבים היו בו. בא עודד, ואמר שכדאי להוסיף שם משהו עדין בין המשיכות העבות, וכך הגענו ביחד לתוצאה הסופית. מטרת המשקל החלול, שהוא תוצאה של דיון בינינו, הייתה ליצור פונט חלול 'אחר', ששונה מפונט חלול אחר בעברית – 'הצבי'. עודד נותן לו את העדינות שבו, אני את הנוקשות. זו הייתה ממש חוויה‫".‬