הטיפוגרפיה של הכיבוש, טייק 2

הכתב העברי הקדום היה נהוג בקרב תושבי ממלכת־יהודה ותושבי ממלכת ישראל במחצית הראשונה של האלף הראשון לפני הספירה. בעקבות הכיבוש האשורי וגלות בבל במאה ה־6 לפני הספירה, אימצו היהודים את הכתב הארמי־האשורי, והכתב העברי הקדום נזנח. האלפבית העברי השתנה מאז לעד.


בפרויקט הגמר העשיר והמרתק שלו, ״אות הכיבוש״, תוהה בנצי בינדר, בוגר המחלקה לתקשורת חזותית במכון טכנולוגי חולון - HiT, מה יקרה לאותיות העבריות אם הסצנריו ההיסטורי יחזור על עצמו ובו תיכבש ישראל על ידי צפון קוריאה, אתיופיה או דאעש. 


״לאורך ההיסטוריה ארצות ומדינות נכבשו על ידי אימפריות שונות. ההשפעה התרבותית החזקה של הכח הכובש הסתננה בדרך כלל אל רבדי החיים החברתיים, הפוליטיים והתרבותיים של האומה הנכבשת״, אומר בינדר״בפרויקט הגמר שלי, בחרתי לבחון את האפשרות ההיפותטית, כיצד העברית היתה נראית ופועלת תחת השפעה תרבותית של צפון קוריאה, אתיופיה או דאעש.״


מה היה קורה לעברית אם ישראל היתה תחת כיבוש צפון קוריאני

הכתב העברי־קוריאני בפרוייקט של בינדר מבוסס על שבירת שלדי האותיות והרכבתן מחדש, והוא כולל אותיות המתחברות אחד לשנייה לכדי יחידה אחת - המילה.


מה היה קורה לעברית אם ישראל היתה תחת כיבוש אתיופי

הכיבוש האתיופי מביא איתו את הכתב האמהרי. האות בכתב זה הנה עיצור ותנועה יחדכלומר אות וניקוד כסימן אחדלכל עיצור יש 7-12 גרסאות בהתאם לתנועה. בנוסף, אמהרית נכתבת בצורה הפוכה מן העברית - משמאל לימין. השינויים האלו באו לידי ביטוי בכתב העברי־אתיופי: כיוון האותיות התהפך, והניקוד הפך לחלק מן האות. הבדל נוסף הוא דרך כתיבת האותיות בקליגרפיה המסורתית של האמהרית, בכיוון כתיבת קולמוס של 0-5 מעלות - בשונה מן הקליגרפיה הספרדית הקלאסית (של 45 מעלות).
מה היה קורה לעברית אם ישראל היתה תחת כיבוש דאעש

תחת כיבוש דאעשלעומת זאת, הכתב העברי עובר שינוי של סיבוב האותיות כלפי מעלה - כלפי האלבנוסףהאותיות מתחברותוהניקוד מתווסף מעל או מתחת לאותיות בהתאם לשיקול האסטטי של הקליגרף הכותב.