כותב אורח: אליהו משגב - על מסורת האותיות הלפופות

כמעט עשרים שנה אני קורא בשבתות ובחגים, ועדיין לא נתקלתי ב'אותיות הלפופות', עד שהזדמן לי לראות ספר תורה שהובא לארץ מרומניה או מהונגריה, ובו נמצאות דוגמאות למסורת גרפית זו.


ה'אותיות הלפופות' הן אותיות סת"ם שעברו, במסורת שונה וחריגה, מסופר לסופר. ברבות השנים השתכחה מסורת זו, ולכן נדיר לראות ספר תורה עם ה'אותיות הלפופות'.


מסורת מרהיבה זו מוזכרת ב'ספר התמונה', ואף הרמב"ם מזכיר אותה ב'הלכות תפילין ומזוזה וספר תורה' שלו:
"ויזהר באותיות הגדולות ובאותיות הקטנות, ובאותיות הנקודות, ובאותיות שצורתן משונות כגון הפאיין (אותיות הפ"א) הלפופות והאותיות העקומות כמו שהעתיקו הסופרים איש מפי איש..."


מעניין לציין כי עדויות למסורת זו אפשר למצוא אצל חלק מקהילות התימנים מחד, ואצל קהילות אירופאיות ואוקראיניות מאידך. למשל הסופר אפרים סופר מבראד, שהיה סופרו של הבעל שם טוב, הקפיד על מסורת זו כפי שנראה מספרי תורה שכתב.


המסורת הזו תועדה גם ב'ספר תאגי' (שיצא לאור בפאריס במאה ה-18), וגם בספרו של הרב מנחם כשר 'תורה שלמה', המתעד כמאה וחמישים ציורי אותיות משונות ('לפופות') ומיקומן בספר התורה, על פי ספר תאגי.