כתב אמנותי עברי, 1951

סט פליקר מופלא המציג את חוברת דוגמאות הכתב המיתולוגית בעריכתו של ל.פ.טובי, משנת 1951:
"...אל נשכח, עשרות השנים המעטות, שעמדו לרשות הגרפיקאים שלנו למילוי תפקיד זה [עיצוב אותיות חדשות], מה ערך להן לעומת פרק הזמן שניתן לא"ב הרומי [הלטיני] להתפתחות שקטה ומתמדת עד לצורותיו המודרניות בימינו? ובייחוד אמורים הדברים בגילוף אותיות דפוס חדשות, שהוא קשה ביותר; כאן עדיין מרובה העבודה, שיש לעשותה על יסוד דפוסים נאים ישנים ועל פי העקרונות שנקבעו כאן - אבל עבודה זו שכר רב בצידה..." (הסריקות באדיבות ירונימוס).