‫לקראת שבוע הספר: דפוס מא' ועד ת'‬

גיליון יוני של מגזין מסע אחר, על גוטנברג, בומברג, ויטנברג, שבוע הספר והתנ"ך, עיתונות עברית, כרזות, טיפוגרפיה, ספריות, מוזיאונים לדפוס ומה צופן העתיד.

דפס אמריקאי, 1910, על שער גליון "דפוס מא' ועד ת" של מגזין מסע אחר
- - -
For “Book week”: Print from A to Z
The June issue of Masa Acher Magazine, on Gutenberg, Bomberg, Wittenberg, Book week and the bible, Hebrew press, posters, typography, libraries, press museums and what the future holds
.