ספר הזן של ג'ושו: 5 סיבות

בגלל הפורמט, הצבעים, התחושה, הטיפוגרפיה, הקומפוזיציה - עודד עזר בוחר את העטיפה המוצלחת לטעמו, בפרויקט 'העטיפה האהובה' שיזם כתב העיצוב של 'הארץ', יובל סער, בבלוג האישי שלו.

ספר הזן של ג'ושו. את העטיפה עיצב מיכאל גורדון
- - -
Zhaozhou Congshen's Zen book: 5 reasons
For the layout, colors, feel, typography, composition – Oded Ezer chooses his favorite book cover in "The favorite cover" project initiated by "Haaretz" newspaper's design journalist, Yuval Saar, in his personal blog.