עבודות קליגרפיה של תלמידי ירחמיאל שכטר ב"בצלאל החדש" (3)

מיכה אולמן, מן הבולטים בפסלי ישראל, חתן פרס ישראל ומתלמידיו של ירחמיאל שכטר, כותב בזכרונותיו:
"…אולי אתחיל באיך נעשיתי פסל. ב'בצלאל' למדנו כתב אצל ירחמיאל שכטר שהיה אדריכל, כתיבה תמה בציפורן עם טוש. את עבודת הגמר הגשתי בנושא השבת, הוא התבונן בעבודה ואחרי כמה דקות אמר "טוב מאוד", אני אמרתי לו - רגע, אני לא מרוצה לגמרי מן האותיות; והוא ענה - לא הסתכלתי על האותיות, הסתכלתי על הרווחים!
לקח לי עוד כשבע שנים להבין את המשפט הזה עד שנעשיתי פסל…" (מתוך אתר קרן עדי).

בתמונות: דוגמת קליגרפיה של אולמן הסטודנט (1961), וחתימתו על צידה האחורי.

(הדוגמאות באדיבות ארכיון שכטר, מכללת אמונה, ירושלים)