עבודות קליגרפיה של תלמידי ירחמיאל שכטר ב"בצלאל החדש" (2)

'שעון הצל', פרויקט קליגרפי-איורי של אחד מתלמידיו המוכשרים של ירחמיאל שכטר בבצלאל 'החדש', אריק קולמניק, מסביבות 1960. למטה - סקיצות הכנה לעיצוב.

(הדוגמאות באדיבות ארכיון שכטר, מכללת אמונה, ירושלים)