ללמוד את תנועת הקולמוס על הנייר

כתבה על הקשר בין עיצוב פונט איכותי ובין כתיבה קליגרפית, שהתפרסמה בעיתון 'הארץ' לאחרונה.