על פונטים תאגידיים

כתבה על הקשר בין פונטים, שיווק ואופנות תרבותיות, שהתפרסמה בעיתון 'דה מרקר'.