אותיות מחכימות, 1920

ערכת בדידים יפהיפיה ללימוד הא"ב העברי, אחת הדוגמאות המוקדמות יותר של אותיות פרנק ריהל (בהוצאת רודולף שיק ושות', בלפאסט, אירלנד בסביבות 1920).
עוצבה בידי משה ווסקין-נהרטבי - דמות מיסתורית ואיש אשכולות. ווסקין-נהרטבי היה רב, מדען, ציוני, אוריינטליסט, תיאולוג ומורה לשפות (דיבר עברית, ארמית, שומרית וערבית באופן שוטף). במהלך מלה"ע השניה לימד ילדים בגטו טרזיינשטט עברית, עד שנשלח לאוושויץ - שם נרצח על ידי הנאצים בשנת 1944.

הצילומים באדיבות ארכיון המוזיאון היהודי בפראג Jewish Museum in Prague ©
- - -

Letters that make you smarter 1920
A beautiful set of Hebrew alpha-bet cuisenaire rods, one of the earlier examples of the Frank-Rühl letters (published by Rudolph Schick & Co., Belfast, Ireland around 1920).
Designed by Dr. Mojzis Woskin-Nahartabi - a mysterious character and a man of many skills. Woskin-Nahartabi was a Rabbi, a scientist, a Zionist, an orientalist, a theologian and a teacher of languages (he spoke fluent Hebrew, Aramaic, Sumerian and Arabic). During the second world war, he taught children Hebrew in the Theresienstadt Ghetto, until he was sent to Auschwitz - there he was murdered by the Nazis in 1944.