לכבוד הרב הגאון האמיתי המפורסם והחריף, 1852

דוגמת "שויתי" יוצאת דופן זו צוירה בשנת 1852 על ידי אברהם בן זונדל, שהיה מהגר שהגיע למורביה (איזור בצ'כיה של היום) מהאי היוני קורפו.
היא מאופינת בסיגנון טיפוגרפי ספרדי-נאיבי (בניגוד לסגנון האשכנזי המקובל באיזור באותה תקופה), תוספות דקורטיביות (פרחים, עלים, כוכבים ואף דגיגים) וקומפוזיציה השאובה מהלקסיקון החזותי הקבלי.


בתחתית העבודה מצרף בן זונדל הקדשה לרב המקומי (כנראה מזמין העבודה), ואינו חוסך בשבחים: "לכבוד הרב הגאון האמיתי המפורסם והחריף מרביץ תורה בישראל מוהרר אברהם ניידא…נרו יאיר כצאת השמש במזרח".

הצילומים באדיבות ארכיון המוזיאון היהודי בפראג Jewish Museum in Prague ©
- - -

In honor of the famous genuine genius and sharp rabbi (1852)

This exceptional “Shiviti” sample, was painted in 1852 by Abraham Ben Zundel, who was an immigrant from the Greek island Corfu arriving to Moravia (a region in today's Czech Republic).
It is characterized by it's naïve Sephardi typographic style (unlike the acceptable Ashkenazi-style of that time that was common in that area),decorative additions (flowers, leaves, stars and even fish) and a composition derived from the Kabbalistic visual lexicon.
At the bottom,
Ben Zundel encloses an inscription to the local Rabbi (who probably ordered the job), and spares no praise: “In honor of the famous genuine genius and sharp rabbi, teacher of the Torah to Israel, Moharar Avraham Neida... his light will shine as the sun in the east”.