האלפבית העברי, יוהן מרקן, 1782

עמוד מרהיב המוקדש לא"ב העברי (כולל פירוט הערך הגימטרי של כל אות), מתוך Liber Artificiosus Alphabeti Maioris - המהדורה הראשונה (והיחידה) של ספר לימוד הקליגרפיה המפורט שעיצב יוהן מרקן (Johann Merken) והכין אמן הדפוס היינריך קואנטגן (Heinrich Coentgen) - שניהם לא יהודים, במולהיים, גרמניה.


הספר כולל, מלבד דוגמאות אלפביתים שונים, גם מתכונים להכנת צבעי דיו שונים, אורנמנטים נהדרים ודוגמאות של צורות גאומטריות, סמלים, צלליות ועוד.
(תודה ליותם הדר על הלינק)
- - -
The Hebrew alphabet, Johann Merken , 1782
A spectacular page dedicated to the Hebrew alphabet (including the numerological value of each letter), from Liber Artificiosus Alphabeti Maioris – The first (and only) edition of the detailed Calligraphy textbook designed by Johann Merken and engraved by the artist Heinrich Coentgen- both non- Jews in Mülheim, Germany. Apart from varied alphabets, the book also includes recipes for making different inks, magnificent ornaments and examples of geometrical shapes, emblems, silhouettes and more.