יום-עיון לכבודה של החוקרת עדה ירדני

"על כתב וכתבים", יום-עיון לכבודה של החוקרת ד"ר עדה ירדני עם הבולטים בתחום המחקר הפליאוגרפי בארץ, יתקיים ביום חמישי ה-12 במאי 2011, בין השעות 16:00 – 20:30 ב"צריף הנשיא" ביד בן צבי.

מתוך "ספר הכתב העברי" של עדה ירדני
- - -
A seminar in honor of the researcher Ada Yardeni
"Al ktav uktavim” a seminar in honor of researcher Ada Yardeni featuring the most prominent Paleography researchers in Israel, will be held on Thursday May 12th 2011 between 16:00-20:30 at “tzrif hanassi” at Yad Ben Zvi
.