אבי איזנשטיין - יסודות העיצוב הטיפוגרפי


לא אפריז אם אומר כי תפיסת עולמי הטיפוגרפית הושפעה במידה רבה מזו של המעצב והמחנך מעורר ההשראה פרופ' אבי איזנשטיין. איזנשטיין, אשר המפגש עימו בסמסטר הראשון של שנה א' בבצלאל של שנת 94' סחף את הסטודנטים לתוך התחום באופן טוטאלי, הוא שלימד אותנו כי אותיות הן מקור אינסופי למשחק והנאה.

אז גם פגשתי לראשונה את שיטת ההוראה הייחודית שפיתח, ללימוד יסודות העיצוב הטיפוגרפי. את השיטה הזו הוא גם הציג, בצירוף דוגמאות מעבודות סטודנטים, בספר "יסודות העיצוב הטיפוגרפי - שיטת לימוד" אשר יצא בשנת 1987 בהוצאת האקדמיה בצלאל. בשנת 2009 יצא ספר נוסף, המרחיב ומעדכן אספקטים שונים בשיטת הלימוד, בשם "סימנים בתקשורת חזותית". ספר זה כולל אף הוא עבודות של סטודנטים בקורסים שלימד איזנשטיין. הוא מחולק לשני חלקים: הראשון, יסודות בעיצוב סימן, לוגו וסמל, והשני, סימני דרך - טיפוגרפיה ניסויית.