כתובות ארמיות ועבריות בישראל

ספרו של יוסף נוה, ארכאולוג ופרופסור לאפיגרפיה ולפלאוגרפיה שמית, מתעד כתובות פסיפס ואבן עתיקות ברחבי ישראל - ובעצם את השנים המכריעות בהן התחלף הכתב העברי העתיק בזה הארמי-יהודי "המרובע".
עיקר הספר הוא דיון מעמיק בכל כתובת וכתובת. לפני הצגת הכתובות יש תיאור קצר של האתר, ובהמשך מוצגות הכתובות בתצלום, בציור ובתעתיק. את הספר עיצבה ואיירה עדה ירדני.


"על פסיפס ואבן - הכתובות הארמיות והעבריות מבתי הכנסת העתיקים", כרטא 1978