קטלוג האותיות של 'הדסה' בירושלים, 1968

"רשימת אותיות של דפוס למודי ירושלים לפי המלאי בחודש תשרי תשכ"ח" (מתוך הקטלוג).