הדפסה ראשונה של פונט הצבי, מרץ 1957

"הנה הדוגמא הראשונה של שימוש באות חדשה שתיקרא בשם "הצבי" תוצרת אותיות ירושלים לפי ציוריו של צבי הויזמן ז"ל. גדלים נוספים ונוסח דק של האות הם בשלב הכנה" (מתוך 'הד הדפוס', מרץ 1957)