כותב אורח: שמעון (ג'וגול) זנדהאוז - על פונטים לסביבת מסך

אנו נתונים כעת בעיצומו של פיתוח טכנולוגי שיפתור את בעיות תצוגת המסך במכשירים נישאים, יבטל את אפקט תאורת המסך ויקנה תחושת חומריות מדמה נייר לצגי מחשב לסוגיהם. הדבר יביא לצימצום רחב מימדים עד כדי ביטול השימוש בנייר לצורך הדפסת דברי דפוס, שימוש שהחל בסין כ- 600 שנים לפני הספירה ויובא לאירופה בשנת 1200 לספירה.

למרות הרתיעה הטבעית מפני שינויים וחידושים, החלפת הנייר בצג דמוי נייר היא בלתי נמנעת. הדבר יביא לשיפור ניכר באיכות העיצוב הגרפי והטיפוגרפי לסביבת מסך, עיצוב שסבל עד כה מנחיתות משמעותית בהשוואה לאיכות עיצוב גרפי וטיפוגרפי של דברי דפוס.

צילום מסך של פונט "רץ" לאינטרנט‫,‬ כפי שהוא נראה במערכות הפעלה שונות‫.‬ מתוך הבלוג "בקופסא"

עקרונות בסיסיים החלים על עיצוב גרפי וטיפוגרפי של דברי דפוס, יחולו על עיצוב לסביבת מסך. שיכלול תצוגת המסך, תאפשר שימוש חופשי בגופנים שעד כה נמנע השימוש בהם בשל תצוגת מסך ירודה. אותיות סריפיות וחצי סריפיות שעד עתה בלטו בהעדרן, יהפכו לאותיות מקובלות לסידור מלל ע"ג צג, בשל יתרון קריאותן הבולט על פני אותיות ללא סריף. עם הסרת מגבלות ראייה כתוצאה מתאורת מסך מרצדת, יפחת השימוש בגופנים כבדי משקל לסידור מלל ויגבר השימוש בגופנים קלי משקל שהם נעימים, נוחים וקריאים יותר.

פרופ' שמעון (ג'וגול) זנדהאוז הינו מעצב גרפי ומרצה לעיצוב

לקריאה נוספת:
המדריך להטמעת פונט רשת
פונטים בתשלום להטמעה חוקית באתרי אינטרנט

- - -
Guest writer: Shimon Sandhaus – Fonts on screen
These days, we are in the midst of a technological Development which might solve screen display issues for mobile appliances, will cancel screen illumination effect and will allow a sense of texture that resembles paper for different computer screens. This will cause a mass reduction or might even cancel the use of paper for printed matter, a use that began in China at around 600 B.C. and imported to Europe in the year 1200 A.D.
despite the natural fear of changes and novelties, exchanging paper with a paper-like screen is inevitable. It will improve the quality of graphic design and typography for screen considerably, a design that up until now had suffered from significant inferiority in comparison to the quality of graphic design and typography for print.
Basic principles that apply on graphic design and typography for print, will apply on design for screen use. improvement of screen display will allow a free use of fonts that cannot be used so far due to poor screen display reasons. Serif and semi-serif letters that up until now were conspicuously absent will become acceptable letters in arranging text over screen, for the readable superiority over sans-serif letters. With the removal of vision restrictions due to dancing screen illumination, there will be less use of bold fonts in arranging text, and more light fonts which are more agreeable, convenient and readable.