מגילות בחדשות

היום ב"מעריב": מחלוקת בין ירדן לישראל בנושא הבעלות על מגילות ים המלח - התעודות הקדומות ביותר הכתובות בכתב יהודי (מתקופת אלכסנדר ינאי ומרד בר כוכבא) שנתגלו במערות קומראן שבמדבר יהודה, בסוף שנות ה-40 ותחילת ה-50. ירדן דורשת לקבל את המגילות משום שנפלו לידי ישראל כשלל מלחמת ששת הימים. ישראל: לתביעה אין בסיס.