עזר בלוק

הדגמה של פונט עזר בלוק, שמשקליו הקל, הרגיל והשמן נועדו לטקסט רץ, ואילו הכבד, השחור והחלול - לכותרות גדולות.