גיום לה-בה, 1525-1598

מעטים יודעים כי אחד מחלוצי הטיפוגרפיה העברית לא היה כלל יהודי. במאמר משנת 1955, כותב ד"ר משה שפיצר על גיום לה-בה (Guillaume LeBe), מעצב אותיות נוצרי בן המאה ה-16:

"בין האותיות העבריות שנחקקו אז בולטות ביופין אותיותיו של גוילילמוס (כך במקור) לה-בה הצרפתי... במשך חמש שנים, מ-1545 עד 1550, חקק לה-בה כמה מיני אותיות... בין כל אותיות הדפוס העבריות שנשתמרו לנו נראות לי אותיותיו של לה-בה מוצלחות ביותר... תעודות מעזבונו מראות לנו כמה טרח למצוא דוגמאות טובות לעבודתו בכתב קאליגרפים יהודיים ובאלפביתות חקוקות שהיו לפניו. ואמנם הוא הצליח להעניק לאות העברית מן הסגולות המעולות של אומנות האות בזמנו: עידון וצלילות כרוכים יחדיו."